88 14 02 02
Radpardaz  //  Web Based Solutions

اخبار شرکت طراحی وب سایت راد پرداز

بازگشت
قرارداد طراحی وب سایت شرکت بیساکو منعقد گردید

قرارداد طراحی وب سایت شرکت بیساکو منعقد گردید

طراحی وب سایت شرکت بیساکو، محصولات لبنی رز طلایی به شرکت رادپرداز واگذار گردید.
بخشهایی از قبیل معرفی شرکت ، معرفی محصولات ، پنل نمایندگان ، ثبت سفارش نمایندگان ،  آخرین اخبار و اطلاعیه ها در این طراحی وب سایت پیاده سازی خواهد شد.
مقرر گردیده است تا در این پروژه طراحی سایت از آخرین و پیشرفته ترین تکنیک های روز طراحی وب سایت استفاده شود.


طراحی وب سایت شرکت محصولات لبنی بیساکو