88 14 02 02
Radpardaz  //  Web Based Solutions

اخبار شرکت طراحی وب سایت راد پرداز

بازگشت

قرارداد طراحی وب سایت ، طراحی سایت شرکت مهندسین خاک پی سارنگ منعقد گردید

طراحی وب سایت شرکت مهندسین مشاور خاک پی سارنگ که در زمینه خدمات ژئوتکنیک صنعت ساختمان فعالیت می نماید به شرکت رادپرداز واگذار گردید.
بخشهایی از قبیل معرفی شرکت ، معرفی پروژه های اجراء شده ، آخرین رویدادها و اطلاعیه ها در این طراحی سایت پیاده سازی خواهد شد.
مقرر گردیده است تا در این پروژه طراحی وب سایت از آخرین و پیشرفته ترین تکنیک های روز طراحی سایت استفاده شود.


طراحی وب سایت ، طراحی سایت