88 14 02 02
Radpardaz  //  Web Based Solutions

اخبار شرکت طراحی وب سایت راد پرداز

بازگشت

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت فروشگاه سون 24 توسط رادپرداز انجام خواهد شد

طراحی وب سایت فروشگاهی سون 24 (Seven-24 فروشگاه لوازم منزل) توسط رادپرداز انجام خواهد شد.
بخشهایی از قبیل معرفی محصولات بر اساس برندها و گروههای مختلف ، سیستم فروش و پرداخت آنلاین ، بخش نمایندگان فروش و اخبار و اطلاعیه ها در این پروژه طراحی وب سایت به انجام خواهد رسید.
تلاش خواهد شد تا در این پروژه طراحی سایت از جدیدترین تکنیکهای روز در این زمینه استفاده گردد.


طراحی وب سایت ، طراحی سایت