88 14 02 02
Radpardaz  //  Web Based Solutions

اخبار شرکت طراحی وب سایت راد پرداز

بازگشت
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت شرکت نامداران توسط رادپرداز انجام خواهد شد

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت شرکت نامداران توسط رادپرداز انجام خواهد شد

طراحی وب سایت فروشگاهی شرکت نامداران توسط رادپرداز انجام خواهد شد.
بخشهایی از قبیل ثبت محصولات توسط نمایندگان ، پنل شخصی نمایندگان ، فروش آنلاین محصولات و سیستم فروش بر اساس سطح بندی کاربران در این پروژه طراحی وب سایت پیاده سازی خواهد شد.
قرار است در این پروژه طراحی وب سایت از آخرین تکنیکهای روز استفاده گردد.